00491755234725

درباره ما


در این سایت کوشش بر این است که مقالات و ترجمه های معتبر در خصوص روانکاوی اصیل - یعنی فرویدی - منتشر شود.
انتشار دیگر مقالات و اخبار  با موضوعیت : سیاست ، هنر ، فرهنگ ، جامعه و ... بی ارتباط با روانکاوی نمی باشد، چنانچه که تمام روانکاوی ناخودآگاه است و ناخودآگاه همه چیز است.
 
 
مدیر سایت:
 دکتر علی درخشنده