00491755234725

بسته حمایت از بورس

بسته حمایت از بورس
خلاصه

اقامت ۵ ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی

7 2 00

رئیس سازمان بورس گفت: پس از بررسی‌های صورت گرفته موفق شدیم ۱۰ مورد مصوبه از ستادی اقتصادی دولت برای حمایت از بورس بگیریم که سه مصوبه با تصویب ستاد اقتصادی دولت از امروز قابلیت اجرا دارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، محمدعلی دهقان‌دهنوی با بیان اینکه پس از بررسی‌های صورت گرفته موفق شدیم ۱۰مورد مصوبه از ستاد اقتصادی دولت بگیریم، افزود: سه مورد از این مصوبه با تصویب ستاد اقتصادی دولت از امروز قابلیت اجرا دارد و ۷ مورد دیگر برای دریافت تایید در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح می‌شود.

رئیس سازمان بورس با اشاره به سه مصوبه‌ای که با تصویب در ستاد اقتصادی دولت قابلیت اجرا پیدا کرده است، افزود: اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبت بازار به رقم ۲۰۰ میلیون دلار که به صورت ریالی توسط بانک مرکزی کارسازی می‌شود، تصویب شد.

وی گفت: بر اساس مصوبه دوم، نهاد‌های مالی بازار، در گذشته برای خرید و توسعه سهام ممنوعیت داشتند که بر اساس مصوبه امروز این ممنوعیت کنار گذاشته شده و می‌توانند از تسهیلات برای اینکار استفاده کنند.

آنگونه که رسانه‌ها گزارش داده‌اند، دهقان دهنوی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه سوم، افراد خارجی با خرید سهام در بازار سرمایه می‌توانند اقامت ۵ ساله بگیرند.

رئیس سازمان بورس با اشاره به مصوبه‌های که باید به در جلسه سران قوا تصویب شوند، بیان کرد:۸۰ درصد درآمد ناشی از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ در حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه وارد می‌شود.

وی افزود: برای ترغیب شرکت‌های فعال در بورس سود انباشته این شرکت‌ها اگر صرف افزایش سرمایه شود به همان اندازه معاف می‌شود.

دهقان دهنوی ادامه داد: شرکت‌هایی که نسبت به خرید سهام خودشان اقدام می‌کنند تا ۵۰ درصد مبلغی که صرف خرید سهام کردند به عنوان امهال مالیاتی یک ساله منظور می‌شود.

رئیس سازمان بورس اظهار کرد: محدودیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس برداشته شود و بانک‌ها بتوانند برای خرید در بازار سرمایه وارد شوند و به مدت ۳ سال بند ۱۶ به تعویق افتد همچنین امکان سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه مجاز شود.

وی گفت: به صندوق تثبیت بازار و توسعه بازار اجازه انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با تضمین دولت داده شود.

دهقان دهنوی بیان کرد: افرادی که صندوق قابل معامله‌ «ای‌تی‌اف» پالایش و بانکی خریداری و متضرر شدند، زیان آن‌ها جبران شود یا از محل سهام دیگر یا موارد دیگر سهم داده می‌شود.

نگاهی به بسته مصوب امروز:

مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی دولت:

۱. تزریق یک درصد صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار به اندازه معادل ریالی ۲۰۰ میلیون دلار.

۲. تخصیص خط اعتبار بانکی به هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری.

۳. خرید سهام در بازار سرمایه کشور به عنوان یکی از مصادیق برای دریافت اقامت سرمایه‌گذاران خارجی افزوده شد.

برای طرح در جلسه سران قوا:

۴. ۸۰ درصد درآمد ناشی از مالیات نقل و انتقال سهام در ۱۴۰۰ در حساب صندوق تثبیت بازار وارد خواهد شد.

۵. سود انباشته شرکت‌ها اگر صرف افزایش سرمایه شود از مالیات معاف خواهد شد.

۶. شرکت‌هایی که نسبت به خرید سهام خزانه یا زیرمجموعه‌ها اقدام کنند تا ۵۰ درصد مبلغی که خرید این سهام کردند به عنوان امهال مالیاتی برای آنها منظور خواهد شد.

۷. اگر بانک‌ها وارد خرید سهام شدند به مدت ۳ سال از شمول قانون رقع موانع تولید معاف باشند.

۸. امکان سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه فراهم بشود.

۹. به صندوق تثبیت و توسعه بازار تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با ضمانت دولت منتشر کنند.

۱۰. زیان خریداران صندوق پالایش یکم و دارایکم به نوعی جبران خواهد شد [سهام جایزه هبه خواهد شد].


منبع:

تجارت‌نیوز
 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)