00491755234725

فایل صوتی ظریف

فایل صوتی ظریف
خلاصه

مایکل روبین، پژوهشگر آمریکایی مطلع مرتبط با منطقه که دارای مواضع ضد جمهوری اسلامی ایران است، ساعاتی پیش در یادداشتی بنقل از منابع خود در عراق مدعی شد که ویلیام (بیل) برنز، رئيس سیا در دولت بایدن، به بغداد سفر کرده و در خانه شخصی وزیر خارجه عراق مخفیانه با مقامات ایرانی دیدار کرده است.

10 2 00

مایکل روبین، پژوهشگر آمریکایی مطلع مرتبط با منطقه که دارای مواضع ضد جمهوری اسلامی ایران است، ساعاتی پیش در یادداشتی بنقل از منابع خود در عراق مدعی شد که ویلیام (بیل) برنز، رئيس سیا در دولت بایدن، به بغداد سفر کرده و در خانه شخصی وزیر خارجه عراق مخفیانه با مقامات ایرانی دیدار کرده است. 

https://www.19fortyfive.com/2021/04/the-real-iran-nuclear-talks-why-did-bill-burns-go-to-baghdad/

در ساعات بعد این شایعه بتدریج قوی‌تر شده است. 

اگر شایعه فوق صحت داشته باشد، ماجرای انتشار فایل صوتی گفتگوی ظریف و جنجال ناشی از آن را باید بگونه دیگر تحلیل کرد. اگر شایعه فوق صحت داشته باشد، انتشار این فایل را می‌توان به سرویس اطلاعاتی اسرائیل (موساد) منتسب کرد که از اینطریق انتقام دیدار مقامات ایرانی با برنز را گرفته است. 

اگر چنین دیداری با برنز، که از معماران برجام بشمار می‌رود، صورت گرفته باشد غیرمحتمل است بدون اخذ عالی‌ترین مجوزها در جمهوری اسلامی ایران باشد. 

منبع:

@abdollahshahbazi

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)