00491755234725

عشق ، کلینیک روانکاوی و انتهای آنالیز

عشق ، کلینیک روانکاوی و انتهای آنالیز
خلاصه

بررسی کتاب : مختصات بیشتر لکانی: در مورد عشق ، کلینیک روانکاوی و انتهای آنالیز نویسنده : بوگدان وولف ترجمه : علی درخشنده

30 6 98بررسی کتاب : مختصات بیشتر لکانی: در مورد عشق ، کلینیک روانکاوی و انتهای آنالیز
More Lacanian Coordinates: On Love, Psychoanalytic Clinic, and the Ends of Analysis
نویسنده : بوگدان وولف[1]
ترجمه : علی درخشنده
 
لکان گفت : عشق فقط برای کسانی است که صحبت می کنند ، و هیچ کس با اشتیاق بیشتر قبل از او این منطق را دنبال نمی کرد. این کتاب خواننده را با رشته های عشقی که لکان قبل از ما حل می کند آشنا می کند: عشق به دال ، با دانش و با نفرت. نویسنده با ترکیبی از ارجاعات به روش تحلیلی با چهره هایی از آگوستین تا دوراس ، ناممکن بودن  رابطه جنسی بین دو جنس را تشخیص می دهد. با پیگیری جلد جلد مختصات لکان ، بوگدان وولف  دالهای تعیین کننده ای را که با استفاده از آنها می توان تجربه سوژه را منتشر کرد ، در هم می آمیزد. با حرکت از عشق به اخلاق (جایی که آنتیگون در عمل ، موقعیت و تمایل به مرگ برانگیخته می شود) به کلینیک می رسیم. در اینجا ، نویسنده به بررسی باورهای ناخودآگاه در نوروتیک ، رمانس های خانوادگی و سازگاری جمعیت موجودات موجود صحبت می کند ، پس از آن مدیریت سایکوتیک سنتوم (sinthome)، گرهی که با آن لکان تصویر فرو ریخته شده بدن را مانند آنچه در مورد جویس این کاوش پرشور و تحریک آمیز در انتظار هر دانشجوی لکان و پیروان لکان است.  کتاب بوگدان وولف  یک تدریس استادانه از مفاهیم دشوار لکان است. با سبکی سخت و آرام و آرام شده بسیاری از مختصات را از طریق درمان جدید روانکاوی ژک میلر(Jacques-Alain Miller) دنبال می کند. دیدگاه او در مورد عشق بسیار قاطع است و فرمول عدم رابطه جنسی لکان را بهم پیوسته است. به تصویر کشیدن او از مرگ دوم آنتیگون در به تصویر کشیدن او از تعالی و ناهنجاری بی نظیر است. وولف رابطه وسواس با تصویر را نشان می دهد ، نه با شخص qua person .وی رابطه جیمز جویس با زبان را به عنوان جبران تصویرسازی از بدن خود ، و ارائه کلینیک سایکوز فراسوی مفهومش از نام پدر ارائه می دهد. تصویر او از سه اشتیاق  گره خورده به چهار گفتمان لکان اصیل و خیره کننده است. کار با دیگری ، میل ، هیستری و غیره ،[وولف]  پایان آنالیزرا  به عنوان کار با sinthome خاص شخص پایان می دهد. "برای هرکسی که سعی در دستیابی به تئوری های دشوار و واقعیت های بالینی آنالیز  فرویدی / لکانی / میلری داشته باشد ، این کتاب است که باید آنرا بخواند. "منبع:
karnacbooks
 
[1] Bogdan Wolf


 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)