00491755234725

تولد زیگموند فروید

تولد زیگموند فروید
خلاصه

They have hosted a lecture on his birthday ever since, and in a few days Colette Soler will present the 48th Sigmund Freud lecture, "Psychoanalysis and Politics

14 2 00


در 6 مه 1954 بمناسبت تولد 98 سالگی زیگموند فروید یک پلاک یادبود در بیرون برگاسه نوزده (خانه و دفتر کار فروید)نصب شد  و این مراسم برگزار شد .

هفده سال بعد بنیاد زیگموند فروید ، موزه  فروید را افتتاح کرد.

 از آن زمان به بعد آنها در روز تولد فروید میزبان سخنرانی بوده اند ، این سخنرانی سال گذشته به علت پاندمی کرونا لغو گردید  اما توسط  ژاکلین رز در سالگرد مرگ فروید ، در سپتامبر همان سال 2020،  بصورت تصویری در زووم ، انجام پذیرفت . 

چند روز دیگر کولت سولر چهل و هشتمین  سری سخنرانی تولد زیگموند فروید را با عنوان «روانکاوی و سیاست»  ارائه می دهد.

.
.
.
.
.
They have hosted a lecture on his birthday ever since, and in a few days Colette Soler will present the 48th Sigmund Freud lecture, "Psychoanalysis and Politics

منبع:
lacan circle

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)