00491755234725

گزارشی از ساخت و ساز خانه(موزه) فروید

گزارشی از ساخت و ساز خانه(موزه) فروید
خلاصه

رسیدگی ، تعمیر و بازسازی به خانه ی زیگموند فروید در برگاسه 19 که اوایل سال 2019 آغاز شد در حال پیشرفت است

19 3 98


رسیدگی ، تعمیر و بازسازی خانه ی (موزه) زیگموند فروید در برگاسه 19 که اوایل سال 2019 آغاز شد در حال پیشرفت است همانطور که در تصاویر دیده می شود جهت سهولت در رفت آو آمد  به طبقات آسانسور تعبیه می شود و همینطور یک طبقه به عنوان کتابخانه و سالنی برای سخنرانی در نظر گرفته شده است . اتاق کار زیگموند فروید و همینطور آنا فروید به دقت بازسازی می شود.

عکس ها توسط استفانی لوتوفسکی در آگوست 2019 گرفته شده است .اخبار موزه 
moving freud museum

               


         
 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)