00491755234725

نمایشگاه کلکسیون مجسمه های باستانی زیگموند فروید

نمایشگاه کلکسیون مجسمه های باستانی زیگموند فروید
خلاصه

7August 2019 to 13 October 2019 This new exhibition explores Freud’s enduring fascination with Egypt evident both in his writings and in his collection of antiquities.

9 6 98

نمایشگاه "بین ادیپ و ابوالهول از 7 آگوست 2019 تا 13 اکتبر 2019 در موزه فروید لندن برگزار می شود . این نمایشگاه که با همکاری موزهUCL پتری برپا می شود نکات برجسته ای از کلکسیون های شخصی زیگموند فروید و فلیندرز پتری را به نمایش می گذارد.
در این نمایشگاه ، ارتباط فروید با اسطوره ها ی مصر که هم در نوشته های او و هم در مجموعه آثار باستانی وی مشهود است ، بررسی می کند.

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)