00491755234725

کتاب تازه:دورای شما کیست؟

کتاب تازه:دورای شما کیست؟
خلاصه

Dries G. M. Dulsster نویسنده‌ی کتاب، هماهنگ کننده دوره‌ی کارآموزی و ناظر آموزشی در گروه روانکاوی و مشاوره بالینی، دانشگاه گنت، بلژیک است. او به عنوان روانکاو در یک مطب خصوصی کار میکند و سردبیر مجله Psychoanalytische Perspectieven است.

26 2 02

مواجهه‌ی بالینی و روانکاوان لکانی

Dries G. M. Dulsster نویسنده‌ی کتاب، مدیر هماهنگی دوره‌‌های کارورزی و ناظر آموزشی در گروه روانکاوی و مشاوره‌ی بالینی دانشگاه گنت بلژیک است. او به عنوان روانکاو در یک مطب خصوصی کار میکند، او هم‌چنین سردبیر مجله Psychoanalytische Perspectieven است.

همانطور که می‌دانید دورا یکی از مشهورترین آنالیزان‌های زیگموند فروید بوده است.
کتاب "دورای شما کیست؟" یا مواجهه‌ی بالینی و روانکاوان لکانی، مصاحبه هایی با روانکاوان لکانی را ارائه می دهد؛ هم‌چنین پیش‌رفت در حرفه‌ی آن‌ها و تأثیراتی را که آنالیزان‌ها بر آن‌ها داشته‌‌اند را بررسی می کند.دریس دالستر (Dries Dulsster) با روانکاوان برجسته‌ی لکانی مصاحبه می‌کند و از آن‌ها می خواهد در مورد تأثیرات شکل دهنده‌ی ساختار روانکاوی با آنالیزان، نظراتشان را ابراز کنند. دالستر با پرسیدن سوال «دورای شما کیست؟» از مصاحبه‌شوندگان دعوت می‌کند تا در مورد بیمارانی که باعث شدند تا act روانکاوی خود را تغییر بدهند و یا بر توسعه نظریه‌های کلیدی تأثیر گذاشته‌اند فکر کنند.


مواجهه‌ی بالینی و روانکاوان لکانی برای کار روانکاوی و آموزش روانکاوان لکانی و همچنین برای محققان و دانشگاهیان لکانی بسیار جالب خواهد بود.
ایو واتسون روانکاو و ویراستار درباره‌ی این کتاب می‌گوید:. وقتی این کتاب را بردارید، دیگر نمی‌توانید آن را زمین بگذارید.

این کتاب 12 اکتبر 2023 منتشر خواهد شد.

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)