00491755234725

دین و روانکاوی، تازه‌‌ترین کتاب ریچارد بوتبی

دین و روانکاوی، تازه‌‌ترین کتاب ریچارد بوتبی
خلاصه

ریچارد بوثبی، فیلسوف و نویسنده‌ی مشهور، که دو کتاب مرگ‌ومیل و فروید در مقام فیلسوف از او به فارسی ترجمه شده است در واپسین کتاب خود باتوجه به مفهوم« das Ding» ، به مساله‌ی دین خواهد پرداخت

17 3 02

آغوش تهی
بازتفسیری رادیکال از منشا پیدایش دین با نگاه روانکاوی
ریچارد بوثبی، فیلسوف و نویسنده‌ی مشهور، که دو کتاب مرگ‌ومیل و فروید در مقام فیلسوف از او به فارسی ترجمه شده است در واپسین کتاب خود باتوجه به مفهوم« das Ding» ، به مساله‌ی دین خواهد پرداخت .دیدگاه او خوانشی است از آن چه فروید و لکان از « la chose » نوشته و گفته‌اند.
ارتباط بین سوژه و چیزفرویدی که غیرقابل دسترس و دلهره‌آور است و پیوند آن با مفهوم امر قدسی و فرمول بندی لکان از عقده‌ی ادیپ از قرار مطالبی است که در کتابش عنوان کرده است.

Embracing the Void دامنه تلاش های فروید را برای روشن ساختن دیدگاه روانکاوی به دین ترسیم می کند. بوثبی ابزارهایی نظری برای تفسیر انگیزه دینی ارائه می‌کند و سنت‌های مذهبی کلیدی، همچون شرک یونان باستان تا یهودیت و مسیحیت، و از هندوئیسم و بودیسم تا اسلام را تحلیل می‌کند، و در نهایت به فرهنگ سرمایه‌داری مدرن و خدای فریبنده حاکم بر آن یعنی پول رامی‌پردازد. این کتاب شفاف، ساده و قانع‌کننده، مداخله‌ای قاطع در یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات سنت روانکاوانه نشان می‌دهد و رویکرد جدیدی برای درک عمیق‌تر از دین پیش روی ما می‌گذارد.

همچنین ریچارد بوثبی به تازگی در ویدیویی بر فضای یوتیوب و کانال PhilosophyPortal به صحبت درباره‌ی این کتاب نیز پرداخته است.

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)