00491755234725

پایان جلسات خوانش آخرین کتاب ژک آلن میلر

پایان جلسات خوانش آخرین کتاب ژک آلن میلر
خلاصه

شنبه 16 ام اردیبهشت آخرین جلسه از سری سیمنارهای روانکاوی چگونه پایان می‌یابد( با نگاه ژاک‌آلن‌میلر) است. این سیمنارها زیر نظر حلقه‌ی لکانی استرالیا در فضای زوم و باارائه‌ی Russell Grigg ، دانش آموخته و استاد دانشکده‌ی روانکاوی دانشگاه پاریس 8 برگزار شد.

14 2 02

شنبه 16ام اردیبهشت آخرین جلسه از سری سیمنارهای روانکاوی چگونه پایان می‌یابد(با نگاه ژک‌آلن‌میلر) است.
این سیمنارها زیر نظر حلقه‌ی لکانی استرالیا در فضای زوم و باارائه‌ی Russell Grigg ، دانش آموخته و استاد دانشکده‌ی روانکاوی دانشگاه پاریس 8 برگزار شد.

جلسات مباحثه محور بوده و تلاش شده با شرکت همه‌ اعضا در صحبت‌ها پیش برود. قاعدتا صحبت درباره‌ی پایان روانکاوی بدون پرداختن به فرایند pass امکان پذیر نیست و به آن نیز پرداخته شده است.

ایده‌ی اصلی پشت این سیمنارها مجموعه‌‌‌ای از ژک‌آلن‌میلر که به تازگی چاپ شده، Comment finissent les analyses (Paris: Navarin, 2022) است.که حاصل گردآوری مقالات، سخنان، مباحثات و کار روانکاوی اوست.

کتاب جدید میلر

حتما درباره‌ی سمینارها و کنگره‌های بعدی که بخشی از آن‌ها نیز به شکل رایگان است شمارا مطلع خواهیم کرد.

منبع: سایت lacan circle

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)