00491755234725

کتاب تازه: خوانش سمینار هفتم ژک لکان

کتاب تازه: خوانش سمینار هفتم ژک لکان
خلاصه

مطالعه سمینار هفتم لکان کتاب جدید اوست . این کتاب مجموعه‌ای از تحلیل‌های نو از سمینار اخلاق لکان و تأملات زیرکانه‌ای درباره آنچه که اخلاق لکان را به حوزه تفکر روانکاوانه امروز پیوند می‌دهد ارائه می‌کند.

21 3 02

کارول اونز روانکاو، سوپروایزر بالینی و محقق لکانی اهل ایرلند است. او درباره روانکاوی فرویدی-لکانی سخنرانی‌هایی داشته است. همچنین چندین جلد کتاب در مورد روانکاوی لکانی که در کلینیک، فرهنگ و جامعه به کار می رود، ویرایش و تألیف کرده است.

او سردبیر مجموعه مطالعه سمینارهای لکان، اولین مجموعه اختصاصی خوانش سمینارهای لکان است.


مطالعه سمینار هفتم لکان کتاب جدید اوست . این کتاب مجموعه‌ای از تحلیل‌های نو از سمینار اخلاق لکان و تأملات زیرکانه‌ای درباره آنچه که اخلاق لکان را به حوزه تفکر روانکاوانه امروز پیوند می‌دهد ارائه می‌کند.

این جلد سمینار را با نگاهی تازه و کنجکاوی‌ها و دیدگاه‌های به روز مورد واکاوی قرار می‌دهد و طیفی هیجان‌انگیز از کاوش‌های موضوعات حیاتی مرتبط با اخلاق روانکاوی را ایجاد می‌کند. مقاله‌ها پارادوکس‌هایی را که لکان در سمینار سال‌های 1959-1960 به آن‌هابه آن‌ها پرداخته است، به پرسش می‌گیرد. علاوه بر این، در پرتو تئوری‌های نژادپرستی، نابرابری، سرمایه‌داری، آموزش و سوبژکتیویته، تعاملات بنیادینی با سمینار ارائه می‌کنند. عناصر کلیدی در سمینار لکان با آنتیگون، داس دینگ، توضیح داده شده، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

مطالعه سمینار هفتم لکان برای محققان روانکاوی و دانشجویان روانکاوی لکانی و همچنین درمانگران و تحلیلگران روانکاوی جالب خواهد بود. همچنین مورد توجه محققان و دانشجویان سیاست، فلسفه، و مطالعات در رویکرد های مرتبط با نژادپرستی، سینما، فمینیسم، جامعه شناسی، جنسیت و نظریه دگرباشان خواهد بود.

این کتاب نوامبر 2023 توسط انتشارات راتلج منتشر خواهد شد.

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)