00491755234725

کمیته ای پنهان

کمیته ای پنهان
خلاصه

در سال 1912 بود ارنست جونز پیشنهاد تشکیل یک کمیته ای پنهانی را می دهد.

17 6 98

در سال 1912  ارنست جونز پیشنهاد تشکیل یک کمیته ای پنهانی را می دهد.
 در سال 1911 بود که آلفرد آدلر از نظریات روانکاوی دور افتاد و از انجمن روانکاوی جدا شد
در سال 1912 نیزیونگ عقایدی را مطرح ساخت که فروید با آنها موافق نبود و در نهایت در آوریل 1914 از ریاست انجمن بین المللی روانکاوی استعفا داد .
در این میان که گسست و جدایی آدلر کاملا صورت پذیرفته بود و یونگ نیز در حال زمینه سازی جدایی خود بود . ارنست جونز به فروید پیشنهاد تشکیل گروه کوچکی  به نام "کمیته"  را می دهد که در اینگونه مواقع در کنار فروید بایستند .
این کمیته در سال 1912 با افرادی چون فرانچزی ، ارنست جونز ، اتو رانک، و هانس ساخس شکل می گیرد و در سال 1913 کار خود را آغاز می کند
در سال 1919 نیز ماکس اتینگون به کمیته می پیوندد. 
در سال 1924 اتو رانک از حلقه جدا می شود و یکسال بعد با مرگ کارل آبراهام کمیته منحل می گردد.

که اعضای آن در عکس (عکس متعلق به سال 1922) فوق :
نشسته از چپ به راست :
زیگموند فروید ، ساندور فرانچزی ، هانس زاخس
ایستاده از چپ :
اتو رانک ، کارل آبراهام ،ماکس اتینگون، ارنست جونزساندور فرانچزی ، (1933-1873)
در 1913 انجمن روانکاوی مجارستان را بنیانگذاری کرد. در سالهای 1918 تا 1920 رئیس انجمن بین المللی روانکاوی بود.

هانس زاخس ، (1947-1881)
عضو انجمن روان شناسی روزهای چهارشنبه.  در سال 1910  روانکاوی را آغاز کرد و بعدها در برلین به آموزش روانکاوی پرداخت.

اُتو رانک (1939-1884)
منشی انجمن روان شناسی روزهای چهارشنبه که سالها صورتجلسات انجمن را می نوشت وی در سال 1924 از فروید جدا شد.

کارل آبراهام (1925-1877)
وی پس آموختن روانکاوی از سال 1907 به بعد در آلمان مستقر شد . در سال 1910 انجمن روانکاوی برلین را تاسیس کرد. در سال 1924 بمدت یکسال رئیس انجمن بین المللی روانکاوی بود.

ماکس ایتینگون (1943-1881)
وی در سال 1907 به عنوان نخستین مهمان خارجی وارد وین شد. در سال 1920 نخستین درمانگاه روانکاوی را در برلین تاسیس کرد . از سال 1927 تا 1932 ، رئیس انجمن بین المللی روانکاوی بود . در 1933 انجمن روانکاوی فلسطین را تاسیس کرد.

ارنست جونز(1958-1879)
زندگینامه نویس فروید بود وی بنیانگذار انجمن روانکاوی انگلستان ، از سال 1932 تا 1949 رئیس انجمن بین المللی روانکاوی بود.
پیوند این صفحه:
psychoanalyst.ir
 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)